Hva er forskjellen mellom utvendig og innvendig dugg på vinduer?

Kondens og dugg på vinduer kan være forvirrende. Høy luftfuktighet inne kan føre til kondens på innsiden av vinduet, men hvorfor dugger det på utsiden av vinduene? Noen boligeiere har også opplevd at det...
7. mai 2024
7 minutters læsetid
Indholdsfortegnelse

Kondens og dugg på vinduer kan være forvirrende. Høy luftfuktighet inne kan føre til kondens på innsiden av vinduet, men hvorfor dugger det på utsiden av vinduene? Noen boligeiere har også opplevd at det oppstår kondens på utsiden av vinduer rett etter installasjon av nye vinduer, noe som kan være overraskende når det aldri har skjedd før. Vi ser nærmere på forskjellen mellom utvendig og innvendig dugg på vinduer.

Derfor dannes det kondens på vindusglass

Kondens og dugg oppstår når varm og fuktig luft møter en kald overflate. Da kondenseres noe av vannet i luften, og det oppstår dugg, kondens og vanndråper på den kalde overflaten. På badet kan man oppleve at speilet dugger etter en varm dusj, men det er også mange som opplever ulike grader av dugg og kondens på både innvendige og utvendige vindusglass.

Legg merke til at vi ser bort ifra kondens og dugg mellom vindusglassene for nå. Slik fuktighet er et symptom på punkterte og utette glass, noe som i seg selv er et tydelig tegn på at vinduet er klart for utskiftning. Samtidig kan kondens mellom glassene og på innsiden av et vindu oppstå samtidig, i og med at et punktert vindu vil ha betydelig svekket isolasjonsevne.

Slik oppstår kondens og dugg på innsiden av vinduet

Kondens og dugg på innsiden av et vindu dannes når den varme og fuktige inneluften møter det kalde vindusglasset. Det er altså ikke fuktighet fra utenfor boligen som trenger inn gjennom sprekker eller ventiler, men fuktighet fra luften inne som kondenseres.

  • Det er viktig å følge med på luftfuktigheten inne, spesielt i fyringssesongen. For høyt fuktighetsinnhold i luften vil kunne føre til både kondens og muggsopp. Det er ikke bare vinduer som er utsatt, men det er ofte der man legger merke til kondens.
  • Eldre vinduer med dårlig isolasjonsevne vil være kaldere enn moderne godt isolerte vinduer. Det er ikke unaturlig at varme transporteres gjennom glassene når det er kaldt ute, derfor kan vindusglasset være kaldere enn for eksempel veggen rundt. Da oppstår det kondens på vindusglasset.

Slik oppstår dugg og kondens på utsiden av vinduet

Kondens på utsiden av vindu dannes når relativt sett varm og fuktig uteluft møter et kaldt vindusglass. Moderne vinduer har svært god isolasjonsevne, noe som betyr at varmen inne fra huset ikke «avrimer» vinduet tilsvarende et eldre vindu med svakere isolasjonsevne. Derfor er det faktisk hovedsakelig i nyere bygg eller etter vindusbytte som man vil oppleve dugg på utsiden av vinduet.

  • Det er åpenbart ikke mulig å gjøre noe med fuktighetsnivået ute, hvis man ikke vurderer å flytte til et sted med annet klima. Dugg og kondens på utsiden av vinduet vil raskt bli borte når temperaturen stiger eller når det kommer mer sol på vinduet utover dagen.
  • Hvis du skal investere i nye vinduer, og vil redusere risikoen for utvendig kondens, finnes det glassprodukter med såkalt «anti-duggbelegg». Det vil aldri kunne eliminere dannelsen av dugg helt, men det kan forsinke og minimere dannelsen av utvendig kondens.

Når trenger jeg som boligeiere gjøre noe med dugg på vinduet?

Enkelt forklart bør du følge godt med på innvendig dugg og kondens, samtidig som du i utgangspunktet ikke trenger å tenke på utvendig kondens og duggdannelse på vindusglasset.

Selv om eldre vinduer er mer utsatt for innvendig kondens enn nye og godt isolerte vinduer, vil det aldri være mulig helt å fjerne risikoen for innvendig kondens. Det gjelder særlig i boliger der luftfuktigheten er forhøyet som en konsekvens av for eksempel dårlig ventilasjon. Kondens og dugg innvendig er helt enkelt et symptom på høy luftfuktighet, i tillegg til at det kan være et tegn på at vinduene har svekket isolasjonsevne.

Dugg og kondens på utsiden av vinduet er vanskelig å gjøre noe med etter at vinduet først er installert. Det er viktig å huske på at utvendig dugg ikke er skadelig for vinduet, men heller et tegn på at vinduet er godt isolert.

Utskiftning av vinduer for å redusere innvendig dugg

Innvendig dugg og kondens kan være et tegn på at vinduene bør skiftes ut. Det er alltid viktig først å se nærmere på luftfuktigheten i boligen, ikke minst for å avdekke eventuelle andre områder der kondens og fuktighet kan skape problemer. Fuktighet og eventuelle muggdannelser i en vinduskarm er et symptom som kan tyde på at det også oppstår kondens for eksempel bak møbler eller andre konstruksjoner mot yttervegger.

Hvis vinduene dine begynner å bli gamle, og du dessuten opplever dugg og fuktighet på innsiden av glasset, kan det være et tegn på at vinduene bør skiftes ut. Kondens og dugg mellom vindusglassene er også et tydelig tegn på at det er på tide med vindusbytte, i og med at punkterte vinduer har betydelig svekket isolasjonsevne. Et moderne godt isolert vindu vil ha et innerglass som er mindre kaldt enn gamle vinduer, noe som kan bidra til redusert dugg og kondens.

VELUX har vinduer tilpasset norsk klima

Å skifte ut vinduer er en betydelig investering i egen bolig, derfor er det også fornuftig å velge kvalitet som varer. Vi i Pallesen Bygg monterer utelukkende vinduer fra VELUX.

  • Vinduene fra VELUX er designet og utviklet for de krevende skandinaviske og norske markedene. Det betyr ikke bare at du kan velge lavenergiglass med svært god varmeisolering, det finnes også glassalternativer med belegg spesifikt laget for å minimere og forsinke utvendig kondens.
  • VELUX tilbyr dessuten flere alternativer for innvending behandling, for eksempel vedlikeholdsfritt polyuretanbelegg eller malt tre. I og med at takvinduer naturlig vil være utsatt for mer kondens enn de fleste andre vinduer i boligen, gir vi deg råd om hva som er det beste alternativet i din bolig.

Produktene fra VELUX har mange andre positive egenskaper, og vi mener at kombinasjonen av markedsledende produkter og profesjonell montering er uslåelig.

Vi i Pallesen Bygg hjelper deg gjerne med jobben

Vi i Pallesen Bygg har erfaringen og kunnskapen som er nødvendig for å kunne gi deg gode råd om hvordan du skal gå frem når du plages av dugg og kondens på vinduer. Som vi har beskrevet over, vil det naturlig oppstå noe kondens utvendig på godt isolerte moderne vinduer – det er helt enkelt en konsekvens av det gode isolasjonsevnen. Derfor vil utvendig kondens som regel ikke være en indikasjon på at man må gjøre noe med vinduer som allerede er montert, men det kan være greit å ha dette temaet i bakhodet når man planlegger innkjøp og montering av nye vinduer.

Hvis du opplever innvendig kondens og fukt, tilbyr vi gratis og uforpliktende rådgiving med fokus på å avdekke om de eksisterende vinduene dine er klare for utskiftning. Vi kan også bistå med råd og tips om eventuelle utvidelser. Alle våre vinduseksperter og montører har gjennomgått kursing og opplæring hos VELUX, noe som også betyr at vi er godkjent VELUX Takvinduspartner.

Du får alltid en fast pris på jobben fra oss, samtidig som du kan være trygg på at monteringen utføres på en håndverksmessig måte og i henhold til instruksjonene fra produsenten VELUX. Det reduserer risikoen for utfordringer med fukt og kondens i fremtiden – og du kan nyte kvalitetsvinduene dine i flere tiår fremover. Hvis du kontakter oss i dag, sørger vi for at du har nye vinduer i god tid før neste fyringsperiode.

Dansk design 
Dansk håndværk
cross