Vi tilbyr en markise, Velux Sunscreen, til en verdi av 1930,- inkl. montering ved kjøp og montering av et takvindu (Nevn at du vil benytte tilbudet når vi kommer for å gi et pristilbud)

Punktert vindu – slik løser du dette problemet enkelt og raskt

Alle vinduer slites over tid, både glass, tetninger, fuger og karm utsettes for vær, vind og mekanisk slitasje. Etter hvert kan det føre til utettheter, særlig i tetninger mellom vindusrammen og karmen. Det er...
19. mars 2024
7 minutters læsetid
Indholdsfortegnelse

Alle vinduer slites over tid, både glass, tetninger, fuger og karm utsettes for vær, vind og mekanisk slitasje. Etter hvert kan det føre til utettheter, særlig i tetninger mellom vindusrammen og karmen. Det er sjelden selve glasset som sprekker, men vi snakker likevel om at vinduet eller glasset er «punktert». Det betyr enkelt forklart at både luft og fuktighet kan sive inn mellom vindusglassene.

Slik oppdager du at et vindu er punktert

Dugg og kondens er de vanligste «symptomene» på et punktert vindu. Det er imidlertid viktig å være klar over at kondens og dugg kan oppstå flere steder på et vindu. Fuktighet på innsiden av et vindu kan være tegn på at luftfuktigheten er for høy inne i boligen, eller at vinduet har dårlig isolasjonsevne. Samtidig trenger det ikke være et tegn på punktert glass. Det samme gjelder dugg på utsiden av vinduet, som faktisk heller ofte betyr at vinduet har gode isolasjonsevner.

Fuktighet og dugg mellom vindusglassene er et tydelig tegn på at vinduet er punktert, i et tett vindu skal det ikke være fuktighet mellom glassene. Over tid kan det dessuten føre til at vinduet fremstår skjoldete selv rett etter vindusvask, med synlig dugg eller gråaktig film.

Punkterte vinduer har betydelig svekket funksjonsevne

Et punktert vindu kan være skjoldete, uklart og grått som følge av fuktigheten mellom glassene. Imidlertid er det ikke bare de estetiske egenskapene som svekkes i et punktert vindu. Til å begynne med skyldes denne skaden en utetthet i vinduet, noe som selvfølgelig er en feil i seg selv. Dessuten vil fuktigheten mellom vindusglassene også over tid utsette karmen for ytterligere slitasje, noe som for eksempel kan føre til råteskader i tre.

I tillegg er det viktig å huske på at vinduets isolasjonsevne henger sammen med luftlaget eller luftlagene som er «fanget» mellom de to eller tre glassene. Når vinduer er punktert, kan kald luft bevege seg inn mellom glassene, og luftlaget vil derfor ikke isolere like godt lenger. Svekkelsen i isolasjonsevne kan være betydelig.

Er det egentlig mulig å reparere et punktert vindu?

I teorien kan det være mulig å demontere glassene i et vindu, reparere skader og montere eksisterende eller nye glass. Det vil imidlertid være en svært arbeidskrevende prosess, samtidig som vinduet kanskje likevel begynner å nærme seg slutten av sin tekniske levetid på mange områder.

Det finnes også noen skrekkhistorier om både private og useriøse selskaper som har prøvd å «reparere» punkterte vinduer, ved for eksempel å bore hull i karmen eller direkte i glasset. En slik operasjon vil åpenbart ikke gjøre noe med hovedproblemet, men heller svekke isolasjonsevnen ytterligere. Utskiftning av vinduet er helt enkelt den eneste fornuftige løsningen.

Derfor er det smart å skifte ut punkterte vinduer raskt

Som boligeier er det viktig å prioritere vedlikehold av egen bolig, både med tanke på egen bokvalitet, kostnader og boligens verdi over tid. Enkelte ting, som en vannlekkasje, må man ta tak i umiddelbart. Andre oppgaver, som en rent estetisk overflatebehandling av en innvendig vegg, kan utsettes uten at det får noen store konsekvenser. Punkterte vinduer befinner seg et sted imellom ytterpunktene.

Du trenger ikke å kaste deg på telefonen når du ser det første tegnet til at et vindu er punktert, men samtidig kan det lønne seg å følge godt med, samtidig som du prøver å få prioritert utskiftning så raskt som mulig. Jo lenger du lar vindusbyttet vente, desto lenger vil du leve med både mangelfull isolasjon og et vindu med utett konstruksjon. Det kan gi utslag på både strømregningen, bokomfort og i ytterste konsekvens eventuelle følgeskader.

Kvalitetsvinduer reduserer risikoen for punkterte vinduer i fremtiden

Utskiftning av vinduer er heldigvis noe du gjør relativt sjelden. Et moderne vindu har en forventet teknisk levetid på 20-30 år, men det er selvfølgelig bare et omtrentlig estimat. Det er særlig godt vedlikehold som kan føre til at vinduene varer mye lenger. Derfor vil det også lønne seg å investere i kvalitet når du skifter ut gamle punkterte vinduer.

Vi i Pallesen Bygg har valgt å jobbe utelukkende med VELUX, som er en vindusprodusent med svært lange aner og høy kompetanse. Et selskap med over 80 års erfaring har ikke bare gode systemer og rutiner for materialer og produksjon, de har dessuten erfaring med hvordan produktene oppfører seg i den virkelige verden. VELUX er dessuten et dansk selskap, noe som betyr at de kjenner det skandinaviske og norske markedet godt.

VELUX har også høyt søkelys på korrekt montering av produktene sine. I og med at punkterte vinduer til syvende og sist handler om at det har oppstått en utetthet i tetningen noe sted i vinduet, vil feilaktig montering åpenbart kunne føre til belastninger og slitasje som også kan forårsake punkterte vinduer. 

Utskiftning av punkterte vinduer kan kompletteres med utvidelser

Å skifte ut punkterte vinduer handler først og fremst om nødvendig vedlikehold, og for mange vil det være fullt ut tilstrekkelig å erstatte det eksisterende vinduet med et moderne vindu med nøyaktig samme mål og form. En slik tilnærming vil også gjøre det enkelt å skape et resultat som passer til øvrige vinduer i boligen, både utvendig og utvendig.

Samtidig kan det være spennende å se på hvilke muligheter som finnes, det har skjedd mye innenfor produktkategorien vinduer de siste årene. Det kan dreie seg om enkle detaljer som mer praktisk håndtak, men det er selvfølgelig også mulig å gjøre større endringer.

I og med at VELUX har spesialisert seg på takvinduer, vil det være mest relevant å se på takterrasseløsninger i glass, flere faste glass eller en kombinasjonsløsning. I noen rom kan det til og med være mulig å få noen ekstra «gratis» kvadratmeter ved å utvide slik at takhøyden blir høyere.

Vi i Pallesen Bygg har lang erfaring med punkterte vinduer

Vi i Pallesen Bygg har lang erfaring med å skifte ut punkterte vinduer. Som vi beskrev over, er vi helt ærlige om at vi mener det er umulig å reparere punkterte vinduer på en god måte i vanlige boliger. Å bytte ut gamle punkterte vinduer med nye moderne vinduer fra VELUX vil gi et skikkelig løft, både estetisk og når det gjeler isolasjonsevne.

Hvis du velger oss til vindusprosjektet ditt, gir vi deg gjerne rådgiving tidlig i prosessen. Det er relativt enkelt å diagnostisere punkterte vinduer på egen hånd, men vi hjelper deg også med å avgjøre hvilke vinduer du bør prioritere å skifte ut så raskt som mulig. Vi har også full oversikt over sortimentet til VELUX, slik at vi kan gi deg relevante og nyttige forslag til løsninger allerede når du planlegger jobben.

Vi tilbyr også alltid et gratis og uforpliktende pristilbud. Det betyr at du kan vurdere prisen vår opp mot hva det ville ha kostet deg av tid og penger hvis du skal ta deg av prosjektstyringen på egen hånd. Husk også på at vi gir deg en fast pris på hele jobben, noe som gir deg forutsigbarhet – både før, under og etter selve vindusbyttet. Derfor sørger vi også for at du kan beholde hvilepulsen hvis du oppdager ett punktert vindu i egen bolig. Vi er med deg hele veien, og vi sørger for en forutsigbar opplevelse, en fagmessig utført montering og et estetisk pent resultat.

Dansk design 
Dansk håndværk
cross